Everyday 9:30 am - 9:30 pm | Hotline: 0908 938 341
 
 
 
Jordan Patrol Backpack
ID: jordanpatrol
650,000 VND
Black-Red
DESCRIPTION:

- Ngăn chính rộng rãi có thể đựng được laps 16inch 


- Ngăn chính lớn cho quần áo, banh hoặc giày vào. 


- Kích thước 50x30.5x15

 
- Thể tích 16lít